Εγγύηση SP-AutoGas

Η εγγύηση που δίνεται είναι δύο ετών και καλύπτει το σύστημα και τη λειτουργία του.